Portal Mapowy

 

Gospodarka OdpadamiHarmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2015 r

W związku z dokonanym wyborem Podmiotu realizującego  od dnia 1 lipca 2015 r do dnia 30.06.2016 r obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk przedstawiam poniżej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2015.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2015 r

W związku z dokonanym wyborem Podmiotu realizującego  od dnia 1 lipca 2014 r do dnia 30.06.2015 r obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk przedstawiam poniżej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2015.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

WIELKOGABARYTY 2014 r

WIELKOGABARYTY 2014 r  

            W miesiącu Wrześniu 2014rw dniach:  8.09  – 12.09. 2014r  przeprowadzono na  terenie naszej Gminy coroczną zbiórkę tzw. WIELOKOGABARYTÓW– czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp.

WIELKOGABARYTY 2014 r

WIELKOGABARYTY 2014 r  

            W miesiącu Wrześniu 2014rw dniach:  8.09  – 12.09. 2014r  zaplanowano zorganizowanie corocznej zbiórki tzw. WIELOKOGABARYTÓWz  terenu naszej Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuję mieszkańców , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.