Portal Mapowy

 

Gospodarka OdpadamiHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH na rok 2013r

   W związku z przejęciem od dnia 1 lipca 2013 r przez gmine obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkanców Gminy Lutomiersk przedstawiam poniżej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013 .   Wójt Gminy Lutomiersk /-/Tadeusz Borkowski