Portal Mapowy

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuję mieszkańców , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty i w dniu 09.06.2014r  podpisano kolejną umowę z  firmą wywozową, która dotychczas wykonywała i przez kolejny okres  1 roku: tj. od 01.07 2015 r. do 30.06.2016 r. będzie wykonywać usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej Gminy.

Dane adresowe Firmy wywozowej  ( Wykonawcy ):

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94

KONTAKT: Oddział Zelów,  ul. Kościuszki 11

Tel./fax: 44 733 31 31, tel.: 44 733 25 11    e-mail: wywozniecz@wp.pl

Przeprowadzono analizę wpływów i wydatków  na system gospodarki odpadami komunalnymi . Pomimo przewidywanej dopłaty z budżetu Gminy Lutomiersk do kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów Wójt Gminy Lutomiersk podjął decyzję o niezwiększaniu stawek opłat dla mieszkańców.

 

STAWKI OPŁAT w roku 2015 NIE ULEGNĄ ZMIANIE i wynoszą:

 

·          7 zł od osoby/ miesiąc – przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości

·         10 zł od osoby/ miesiąc – przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów

w nieruchomości

Harmonogram na najbliższe półrocze dostępny będzie  na naszej  stronie internetowej: „ Serwis internetowy Gminy Lutomiersk”: www.lutomiersk.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43/ 677 50 11 w. 208 lub 144.

 

WIELKOGABARYTY 2015 r

            W miesiącu Wrześniu 2015r  zaplanowano zorganizowanie na zasadach podobnych jak w ubiegłym roku zbiórki tzw. „WIELKOGABARYTÓW” z  terenu naszej Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp.

W nowym systemie gospodarki odpadami zbiórka wielkogabarytów  może obejmować  tylko nieruchomości zamieszkałe z terenu naszej Gminy – których właściciele złożyli deklaracje , gdyż jest ona jednym z zadań wykonywanych przez Firmę Wywozową w ramach obowiązującej umowy na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk. Zbiórkę przeprowadzi firma wywozowa :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

ODDZIAŁ:  97- 425 ZELÓW   ul. KOŚCIUSZKI 11    Tel.(44) 733-31-31

lub Tel.(44) 733-25-11

Termin i harmonogram zbiórki wielkogabarytów zostaną uzgodnione z firmą Wywozową i podane do wiadomości mieszkańców na przełomie sierpnia i września 2015 r.

Wójt Gminy Lutomiersk

/ - /  Tadeusz Borkowski