Portal Mapowy

 

Samorząd

Siedziba samorządu terytorialnego mieści się w Lutomiersku,
w Urzędzie Gminy, przy Placu Jana Pawła II nr 11i 12.
tel. 43-677-50-11, 43-677-50-16, fax 43-677-50-94
e-mail: ug@lutomiersk.pl
Elektoniczna skrzynka podawcza znajduje się pod adresem:
http://epuap.gov.pl/wps/portal

Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.
Radę Gminy tworzy grupa 15 radnych.
Wójtem Gminy jest Pan Tadeusz Borkowski.
Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełni Pan Tadeusz Rychlik.