Portal Mapowy

 

Gospodarka OdpadamiHarmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2014 r

   W związku z dokonanym wyborem Podmiotu realizującego  od dnia 1 lipca 2014 r do dnia 30.06.2015 r obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk przedstawiam poniżej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2014.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2014 r

W związku z przejęciem od dnia 1 lipca 2013 r przez gmine obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkanców Gminy Lutomiersk przedstawiam poniżej Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2014.  

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/Tadeusz Borkowski  

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że mieszkańcy zamieszkujący na stałe w naszej gminie, którzy jeszcze nie dopełnili nałożonego prawem obowiązku i nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, nie zostali w dniu 01.07.2013r objęci nowym systemem gospodarowania odpadami. Wobec tych osób zostało  wszczęte postępowanie administracyjne, którego celem będzie wyegzekwowanie od nich obowiązkowej opłaty na rzecz systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wielkogabaryty 2013

WIELKOGABARYTY 2013 r  

            W miesiącu Wrześniu 2013rw dniach:  16.09  – 20.09. 2012r  zaplanowano zorganizowanie corocznej zbiórki tzw. WIELOKOGABARYTÓWz  terenu naszej Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Z dniem 17.08.2013 r weszła w życie Uchwała Nr XXXIX/278/13 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23.07.2013 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej – pliki  z drukiem deklaracji do pobrania: