Portal Mapowy

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informuję mieszkańców , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 04.06.2014r  została wyłoniona firma wywozowa, która dotychczas wykonywała i przez kolejny okres  1 roku: tj. od 01.07 2014 r. do 30.06.2015 r. będzie wykonywać usługi w zakresie odbioru

 i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej Gminy. Wartość wykonania tego zadania za okres kolejnego roku wynosi:  844.560,00zł. brutto.

Dane adresowe Firmy wywozowej : ( Wykonawcy )

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

WIESŁAW STRACH

42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6 m 94

KONTAKT: Oddział Zelów,  ul. Kościuszki 11

Tel./fax: 44 733 31 31, tel.: 44 733 25 11

e-mail: wywozniecz@wp.pl

 

STAWKI OPŁAT w okresie od  01.07.2014r  do 30.06.2015 r  NIE ULEGNĄ ZMIANIE i wynoszą:

·          7 zł od osoby/ miesiąc – przy selektywnym gromadzeniu odpadów w nieruchomości

·         10 zł od osoby/ miesiąc – przy nie prowadzeniu selektywnego gromadzenia odpadów

             w nieruchomości

Nie ma obowiązku ponownego składania nowych deklaracji – złożone deklaracje obowiązują i są podstawą prawną dla wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami.

Firma wywozowa wyłoniona w przetargu dostarcza mieszkańcom nowe harmonogramy wywozu na okres kolejnego roku.

Harmonogram na najbliższe półrocze dostępny jest na naszej  stronie internetowej: „ Serwis internetowy Gminy Lutomiersk”: www.lutomiersk.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 43/ 677 50 11 w. 208 lub 144.

WIELKOGABARYTY 2014 r  

            W miesiącu Wrześniu 2014r –zaplanowano zorganizowanie na zasadach podobnych jak w ubiegłym roku zbiórki tzw. WIELKOGABARYTÓWz  terenu naszej Gminy – czyli starych mebli, zużytego sprzętu RTV, AGD, lodówek, zużytych opon  itp.

W nowym systemie gospodarki odpadami zbiórka wielkogabarytów  może obejmować  tylko nieruchomości zamieszkałe z terenu naszej Gminy – których właściciele złożyli deklaracje , gdyż jest ona jednym z zadań wykonywanych przez Firmę Wywozową w ramach obowiązującej umowy na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lutomiersk – dlatego jej koszt będzie sfinansowany z opłat wnoszonych przez osoby objęte systemem.

 Zbiórkę przeprowadzi firma wywozowa :

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH

ODDZIAŁ:  97- 425 ZELÓW   ul. KOŚCIUSZKI 11    Tel.(44) 733-31-31

lub Tel.(44) 733-25-11

Termin i harmonogram zbiórki wielkogabarytów zostaną uzgodnione z firmą Wywozową i podane do wiadomości mieszkańców na przełomie sierpnia i września 2014 r.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski