Portal Mapowy

 

Drugi ustny i Trzeci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 14.04.2014 r

Wójt Gminy Lutomiersk

 

 

                                             Ogłasza w dniu 14.04.2014 r. o godz.1100drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej                                          

                                          wymienionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lutomiersk.

 

 

Oznaczenie nieruchomości w/g Księgi Wieczystej

   

Powierzchnia nieruchomości

   

Opis nieruchomości

- położenie

- nr działki

 

 

 

SR1L/00050224/9

 

 

0,1248 ha

 

Wrząca ul. Piłsudskiego

 249/1

 

 

 

Ogłasza w dniu 14.04.2014r.o  godz.1100  trzeci  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż               

                                                   niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk.

Oznaczenie nieruchomości w/g Księgi Wieczystej

Powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości

- położenie

- nr działki

SR1L/00048573/3

 

0,12 ha

 

 

Lutomiersk

dz. nr 491

SR1L/00024853/6

0,49 ha

Stanisławów Nowy

dz. nr 62/3*

SR1L/00048574/5

0,31 ha

Stanisławów Nowy

dz. nr 60*

na której znajduje się stare siedlisko w bardzo złym stanie technicznym do rozbiórki (dom mieszkalny drewniany, murowany budynek gospodarczy,drewniana stodoła)

 

 

 

 

 

SR1L/00050348/4

 

 

 

SR1L/00050348/4

j.w.

 

jw.

jw.

 

jw.

 

 

j.w.

 

 

 

 

 

1264 m2

 

Stanisławów Stary

 

 

dz. nr 2/4

1164 m2

dz .nr 2/5

1161 m2

dz .nr 2/6

1158 m2

dz .nr 2/7

1160 m2

dz .nr 2/8

1702 m2

dz .nr 2/11

i

dz .nr 2/12

1402 m2

dz .nr 2/13

 

 

 

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

 

 

 

0,0511ha

0,1108 ha

 

Florentynów

 

dz nr 278/2

dz nr 59/37

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0518ha

0,1115ha

278/4

59/39

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0515ha

0,1116ha

278/5

59/40

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0512ha

0,1116ha

278/6

59/41

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0510ha

0,1116ha

278/7

59/42

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0507ha

0,1117ha

278/8

59/43

SR1L/00024107/2

SR1L/00048660/0

0,0456 ha

0,1356 ha

278/9

59/44

 

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk w pokoju nr 2

(na parterze budynku, który znajduje się w Lutomiersku przy Pl. Jana Pawła II nr 11)

 

  Szczegółowe informacje z załączonym Ogłoszeniu o przetargu.