Portal Mapowy

 

Sprzedaż NieruchomościUstny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 08.04.2011 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

Ogłasza w dniu 08.04.2011 r. o godz.11.00 ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Lutomiersk:

 

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 25.10.2010 r.

Wójt Gminy Lutomiersk

Ogłasza w dniu 25.10.2010 r. o godz.12.00 ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Gminy Lutomiersk:

 

     1) Prusinowice

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 31.05.2010r.

Wójt Gminy Lutomiersk

Ogłasza w dniu 31.05.2010 r. o godz.12.00 ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk:

 

1) Florentynów

dz. nr 197 o pow. 0,1000 ha wg ewidencji gruntów;

2) Kazimierz

dz. nr 153/6 o pow. 0,1074 ha wg ewidencji gruntów;